Den hellige Antonius Maria Zaccaria (5. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Antonius Maria Zaccaria

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For lærere og barneoppdragere, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Herre, hjelp oss, som du hjalp apostelen Paulus, å søke Jesu Kristi opphøyede visdom, den som opplyste den salige Antonius Maria og gjorde ham til en utrettelig forkynner av frelsens ord i din Kirke. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Antonius Maria Zaccaria stiftet barnabittkongregasjonen som engasjerte seg sterkt i menighetsmisjonering. La oss be:

L: For ordener og andre som driver menighetsmisjonering,
om visdom, kraft og entusiasme i oppdraget.

L: Om at alt samfunnsliv må bli preget
av dyp og ekte omvendelse til Kristus,
ham som vi møter i Alterets høyhellige sakrament.

L: For dem som lider
fordi de ikke følger troens og Kirkens vei,
om hjelp til omvendelse og etterfølgelse.

L: For de menigheter der det foregår menighetsmisjonering,
at troslivet og menighetslivet må bli fornyet.

Himmelske Far,
du som opplyste den hellige Antonius Maria
ved Jesu Kristi opphøyede visdom,
opplys oss og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.