Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere (9. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Augustin Zhao Rong, prest, og hans ledsagere

Prest
Martyrer i Kina

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Gud, ved de hellige martyrer Augustins og hans ledsageres bekjennelse gav du din Kirke den herlige styrke å være beredt. Gi at ditt folk, i troskap mot den sendelse det er betrodd, må oppleve frihetens vekst og bevitne sannheten for verden. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristendommens stilling i Kina har svingt mellom veldig fremgang og voldsom forfølgelse av de kristne. La oss be for våre kristne brødre og søstre i Midtens enorme rike:

L: For prester og andre kirkeledere i Kina,
at de på forbønn av den kinesiske prest og martyr,
Augustin Zhao Rong som ble stygt torturert og døde i 1815,
må holde fast ved Evangeliet og lede Kirken i troskap.

L: For de statlige myndigheter i Kina,
om ansvarsbevissthet innfor Gud og verdenssamfunnet
for forvaltningen av de enorme muligheter som er dem betrodd.

L: For den enkelte kineser som rammes av ulykker og katastrofer.

L: At soldaten Agustin Zhao Rongs omvendelse og tjenestevillighet
da han så hvilken lidelse forfulgte kristne ble utsatt for,
må inspirere og lede hver enkelt av oss til å gå Guds veier.

Himmelske Far,
du som elsker menneskene i Kina, Midtens rike,
la dem og vi sammen få glede oss
over Evangeliets frigjørende og forenende kraft.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.