Den hellige Cajetan (7. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Cajetan

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Gud, du som kalte den salige prest Cajetan til å leve som apostlene, hjelp oss på hans forbønn å etterligne ham ved å sette vår lit til deg og alltid søke ditt rike. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den norditalienske jurist og romerske kirkebyråkrat, den hellige Cajetan, ivret alt i forkant av den lutherske reformasjon sterkt for reform og åndelig fornyelse i Kirken og blant geistligheten. La oss be:

L: For alle som elsker Kirken
og ønsker å arbeide for dens fornyelse,
om klokskap og pågangsmot.

L: For prester og andre som lever i åndelige fellesskap,
at de må bidra også til å fornye samfunnet.

L: Om at lidende må oppleve Guds underfulle hjelp.

L: Om åndelig fornyelse og fellesskap i vår menighet.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som gav den hellige Cajetan nåde
til å arbeide for Kirkens reform og fornyelse,
hør i dag på hans forbønn
våre bønner for det åndelige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.