Den hellige Dionysius, biskop, og hans ledsagere (9. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Dionysius, biskop, og hans ledsagere

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du sendte den salige Dionysius og hans ledsagere for å forkynne din herlighet i Gallia, og gav dem styrke til å lide martyrdøden. Hjelp også oss til aldri å frykte denne verdens farer, men følge deg i liv og død. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Omkring år 250 led den hellige Dionysius og hans to ledsagere martyrdøden utenfor Paris – etter at han av paven var blitt sendt til Gallia og der hadde opprettet kirker i ulike byer. La oss minnes alle dem som i tidligere tider har måttet lide for Evangeliet i fremmed land, og la oss be om nåde og velsignelse:

L: For misjonærene som i dag sendes ut i verden,
om hjelp på forbønn av den hellige Dionysius
og hans ledsagere.

L: For våre brødre og søstre i Paris
og det øvrige Frankrike.

L: For evangelieforkynnere
som blir utsatt for forfølgelse.

L: Om gode forbindelser
mellom Kirken hos oss og i Frankrike.

Himmelske Far,
du som gjennom alle tider
har styrket dine utsendinger,
se fortsatt i nåde til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.