Den hellige Fabian (20. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Fabian

Pave og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Vi ber deg, Gud, du alle martyrers krone: Gi oss på forbønn av din salige martyr Fabian å vokse i den tro han bekjente, og verdig tjene deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I Calixtus-katakomben fant man i 1915 sarkofagen til den hellige martyrpave Fabian som var en karismatisk personlighet, viktig organisator av den kirkelige forvaltning i Roma og blant de første offer for den deciske forfølgelse i år 250. La oss på hans minnedag be Herren om miskunn:

L: For diakoner og andre
som er gitt ansvar for den kirkelige forvaltning.

L: For de statlige myndigheter,
at de ikke må bekjempe de kristne og Kirkens virke,
men heller gi gode og fredelige muligheter for troens liv.

L: For kristne som lider nød,
at de må bli omfattet av Kirkens omsorgsarbeid.

L: For våre brødre og søstre som har sviktet troen,
at de må finne botens vei som står åpen.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som i dette liv så i nåde til den hellige Fabian,
hør hans forbønner for oss
og miskunn deg fortsatt over oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.