Den hellige Fidelis av Sigmaringen (24. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Fidelis av Sigmaringen

Prest og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – i påsketiden, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Hellige Gud, av kjærlighet til deg gav den salige Fidelis sitt liv for troen. Hjelp oss på hans forbønn å stå grunnfestet i kjærlighet, så også vi får kjenne kraften i Kristi oppstandelse, han som lever og råder …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag den tyske kapusinerpater Fidelis som levde på 15/1600-tallet, var godt utdannet i teologi, filosofi, kanonisk rett og borgelig rett, drev preken- og misjonsvirksomhet og som til slutt ble drept av protestantiske kalvinister som var misfornøyd med dette. La oss be:

L: Om at alle som bekjenner Kristus,
må søke sannheten,
og at sannheten og kjærligheten må forene oss.

L: For dem som studerer juridiske spørsmål
eller utøver juridisk virksomhet,
at de må bidra til troskap mot Guds evige lover.

L: For alle som lider urett,
at de må se det rettferdige og rimelige seire.

L: Om godt forhold mellom ulike grupperinger i vår menighet.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som gav den hellige Fidelis kunnskap og innsikt,
samt iver og troskap like til døden,
før også oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.