Den hellige Filip Neri (26. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Filip Neri

Prest

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du opphøyer dine trofaste tjenere til herlighet og lar deres hellige liv bli til velsignelse for Kirken. Send oss Den Hellige Ånd, så vi tennes av den samme ild som brant i den salige Filips hjerte. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Filip Neri var en av Den katolske kirkes fremste sjeleførere og ble alt før sin død i Roma i 1595 æret som en hellig mann. La oss be Gud føre oss på sine veier:

L: For dem som har høye embeter i Kirken,
at de må lytte til de tjenere Gud sender
for å føre de troende på hans veier.

L: Om moralsk fornyelse i samfunnet,
og om et liv fylt av godt humør og god humor.

L: For dem som møter motstand i sin gudstjeneste
– endog fra Kirkens egne ledere –,
at de i ydmykhet må holde fast ved Guds kall.

L: For undervisningen og sjelesorgen
i denne by (på dette sted).

Gode Gud, himmelske Far,
du som ledet Filip Neri i tjenesten for deg,
gi oss å følge ditt kall,
også når våre tanker går i andre retninger.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, på festen for den salige Filip bringer vi vårt lovoffer. Likesom du skjenket ham hjertets glede, gjør også oss glade i din tjeneste, så vi kan prise ditt navn og elske vår neste. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, du som har mettet oss ved ditt bord, hjelp oss å etterligne den salige Filip ved stadig å hungre etter den føde som alene gir det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.