Den hellige Gjertrud (16. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Gjertrud

Jomfru

Fellesmesser for hellige jomfruer; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Hellige Gud, du kalte den salige Gjertrud til et liv i betraktning av dine mysterier og beredte deg en bolig i hennes rene hjerte. Gi oss på hennes forbønn å få erfare at du lever og virker i oss. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige cisterciensernonne Gjertrud minner oss om den mystiske enhet med Kristus. La oss be om enhet med ham:

L: For cisterciensere og andre som går mystikkens vei,
at de må være med å føre oss kristne nærmere Kristus.

L: For alle som må bruke mye tid på sitt virke i verden,
at de ikke blir ledet bort fra Gud.

L: For dem som føler nød og smerte,
at de må finne trøst ved Jesu hellige hjerte.

L: For de kvinner hos oss
som ofte lar seg nære av Det eukaristiske mysterium,
at de på den hellige Gjertruds forbønn
må oppleve Brudens glede i møte med Brudgommen.

Himmelske Far,
du som alt i dette liv
gav den hellige Gjertrud del i din himmelske nåde,
vær også nådig mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.