Den hellige Gregor VII (25. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Gregor VII

Pave

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Herre, gi din Kirke den styrke og iver for rettferd som gjennomstrømmet den salige pave Gregors liv og virke. Hjelp din Kirke å forkaste urett og øve rett i frihet og kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I år 1073 ble benediktinermunken Hildebrand valgt til pave, og som pave Gregor viste han på mange konkrete måter vei for Kirkens fornyelse. La oss be om at vi som kristne må være tro mot vårt kall:

L: For alle som foretar valg og utnevnelser i Kirken,
at Guds Ånd må lede dem til det beste utfall
og spare oss for alle former for simoni.

L: At Kirkens makt til å binde og løse
må bli brukt i samsvar med Kristi ord og løfter
og til respekt og trøst for alle.

L: For alle som lider på grunn av dårlig lederskap.

L: For dem som har tatt på seg sølibatet,
at de må være tro mot sin forpliktelse
og finne kallet meningsfylt.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som gav oss den hellige Gregor til pave,
send din Kirke gode tjenere når den trenger det mest.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.