Den hellige Hildegard av Bingen (17. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Hildegard av Bingen

Jomfru og kirkelærer

Innført i Kirkens generalkalender av pave Frans i 2021

Messens tekster

Fellesmesser for kirkelærere eller for hellige menn og kvinner: For hellige kvinner.

Kirkebønn

Gud, du livets kilde,
som fylte den hellige jomfru Hildegard
med profetisk ånd, vi ber deg:
Gi oss med henne som forbilde og forbeder
å kjenne dine veier
og i denne verdens mørke erfare klarheten i ditt lys.
Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den 17. september 1179 døde den hellige tyske benediktinerinne og kirkelærer Hildegard av Bingen. La oss når vi minnes dette mangfoldige gudsmenneske, vende oss til Gud i bønn:

L: For pave N. og andre kirkeledere i høy posisjon,
at de må ta til seg det profetiske budskap
som Gud i middelalderen sendte oss gjennom den hellige Hildegard,
og som han i dag sender oss gjennom andre budbærere.

L: For våre politiske ledere,
at de må vise den samme åpenhet for Guds tale
som keiseren og andre viste da Hildegard brakte sitt budskap.

L: Om hjelp til syke og nedbrutte
gjennom medisinsk kunnskap og musikk.

L: At vi må søke Guds budskap til oss
og være åpne for at han på ulike måter
åpenbarer seg og vil bruke oss for å tale til menneskene.

Gode Gud, himmelske Far,
like fra barnsben av viet den hellige Hildegard seg til deg.
Gjennom visjoner åpenbarte du for henne kristen tro og moral.
Gi oss å høre din tale til oss og vilje til å tjene deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.