Den hellige Ignatius av Antiokia (17. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ignatius av Antiokia

Biskop og martyr

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 2,19–20

Jeg er korsfestet med Kristus;
det er ikke lenger jeg som lever,
men Kristus lever i meg.
Jeg lever i tro på Guds Sønn;
han har vist sin kjærlighet til meg
og ofret seg selv for min skyld.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, med dine hellige martyrers blod nærer du din Kirkes hellige legeme. La den salige Ignatius’ martyrium, som vi minnes i dag, bli oss til vern, så vi sammen med ham når frem til den evige herlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den hellige Ignatius gir oss et av de første store vitnesbyrd om hvordan Gud utruster til tjeneste i Kirken og til troskap til tross for trussel om lidelse og død. La oss be om Guds nåde og kraft:

L: For dem som har mottatt bispeembetets nåde,
for prestene og diakonene og for alt Guds folk.

L: For folk med verdslig makt som vil utrydde Kirken.

L: For dem som får nåde til å ære Gud gjennom martyriet.

L: For den lokalkirke som vi får tilhøre,
for vår biskop N. og for alle våre medkatolikker,
om enhet i tro og lydighet, i bønn og lidelse.

Barmhjertige Gud,
du som gav den hellige biskop Ignatius
nåde til villig å gå martyriets vei,
før oss på hans forbønn frem til din himmelske trone.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Ta imot det offer vi med hengivenhet bærer frem til deg, Herre, du som så i nåde til din salige biskop Ignatius. Ved sitt martyrium ofret han seg til deg som et Kristi hvetekorn, knust og malt til vigslet brød. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jeg er Kristi hvetekorn.
La de ville dyrs tenner male meg,
så jeg blir til hellig brød.

Slutningsbønn

Herre, la brødet fra himmelen gi ny styrke til oss som minnes din martyrs fødsel til evig liv. Måtte det gjøre oss til sanne kristne i navn og gjerning. Ved Kristus, vår Herre.