Den hellige Johannes Maria Vianney (4. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes Maria Vianney

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, i den hellige sogneprest i Ars gav du din Kirke en prest som av hele sitt hjerte tjente ditt folk. Gi at vi på hans forbønn med samme kjærlighet vinner brødre for Kristus og sammen med dem når frem til den evige herlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Det franske sogn Ars var bortimot åndelig dødt da Johannes Maria Vianney i 1818 ble dets sogneprest. La oss be Kristus utrette store gjerninger nå slik han den gang begynte det i Ars:

L: For prester og andre av Kirkens tjenere
som har slitt for å komme gjennom sine studier,
at Herren må bruke dem som viktige redskaper.

L: Om at det liv Kristus vekker blant sine barn,
må bli til stor velsignelse for hele samfunnet.

L: At syke må oppleve at Herren er god og helbreder.

L: At kristne må søke til gode skriftefedre
og oppleve at Herren skaper liv og vekkelse.

Allmektige, gode Gud,
gjennom tjenesten til den hellige sogneprest til Ars
skapte du bevegelse og liv ved din Sønn Jesus Kristus.
La også oss få merke ditt virke ved dine tjenere.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.