Den hellige Josafat (12. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Josafat

Biskop og martyr

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Herre, styrk din Kirke med den Ånd som drev din martyrbiskop Josafat til å gi sitt liv for sin hjord. Skjenk oss på hans forbønn den samme Ånd, så også vi kan være rede til å ofre livet for våre brødre. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kampen for at Kirkens enhet også skulle omfatte de østlige kristne i Ukraina og Hviterussland, kostet den hellige biskop Josafat livet. La oss be om enhet på hans forbønn:

L: For våre medbrødre og -søstre i Den ruthensk-katolske kirke
i Ukraina og i De forente stater.

L: For dem som bærer det politiske ansvar i disse land,
om respekt for troens betydning og Kirkens frihet.

L: For alle som lider under kirkesplittelse,
at deres lidelse må være et offer for enheten.

L: For våre ortodokse brødre og søstre,
og om et kjærlighetens fellesskap med dem.

Himmelske Far,
du ville at din Kirke skulle være en og leve i enhet
under Den romerske biskops og bispekollegiets ledelse.
Skap enhet i øst og vest og mellom øst og vest.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, send din velsignelse over disse gaver, og styrk oss i den tro som den hellige Josafat bekjente med sitt blod. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, la dette himmelske måltid fylle oss med styrkens og fredens ånd. Gjør oss lik den hellige Josafat, så vi villig gir vårt liv for Kirkens enhet og ære. Ved Kristus, vår Herre.