Den hellige Josefina Bakhita (8. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Josefina Bakhita

Jomfru

Messens tekster

Fellesmesser for hellige jomfruer

Kirkebønn

Gud, du førte den salige Josefina fra det foraktelige slaveri til verdigheten som din datter og Kristi brud. Vi ber deg, gi oss at vi med henne som forbilde må følge den korsfestede Herren Jesus i standhaftig kjærlighet og forbli slike som i nestekjærlighet holder fast ved barmhjertigheten. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Josefina Bakhita fra Sudan som i sine tidlige leveår som slave hadde tilhørt fem eiere, som var havnet i Italia og der blitt døpt i 1890, og som siden var blitt nonne, gjorde alt i sin levetid sterkt inntrykk på omgivelsene. La oss be:

L: For Guds barn i hele verden,
at de må holde frem budskapet om frihet i Kristus.

L: Om at de borgerlige myndigheter må beskytte store og små
mot slaveri og slaveriaktige forhold.

L: For dem som lider under andre menneskers herredømme.

L: For våre medkristne i Sudan.

Himmelske Far,
du som gav den hellige Josefina frihet i Kristus,
fyll oss med lengsel etter sann frihet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.