Den hellige Justin (1. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Justin

Martyr

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 119 (118),85.46

De overmodige talte tomme ord og fulgte ikke din lov.
Jeg talte om dine gjerninger for konger
og ble ikke til skamme. (I påsketiden: Halleluja.)

Syndsbekjennelse

Kirkebønn

Evige Gud, ved korsets dårskap lærte du den salige martyr Justin Jesu Kristi visdom. Grunnfest oss på hans forbønn i den sanne tro, så vi ikke farer vill. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den tidligkristne martyr Justin fastholdt Guds tale til filosofene mens han beveget seg fra filosofi til tro. La oss derfor be:

L: For alle filosofer og teologer,
om guddommelig hjelp til å høre Åndens tale.

L: For filosofer, forskere og vitenskapsmenn,
at de må nå frem til troen på Kristus og hans budskap
som Sannheten, og som den sanne og dypeste filosofi.

L: For de syke som ikke kan delta i eukaristifeiringen,
om delaktighet i Kirkens sakramentale fellesskap.

L: Om dyp respekt i vår menighet (vårt fellesskap)
for Jomfru Maria, den annen Eva.

Allmektige, evige Gud,
du som åpenbarte deg alt i Den gamle pakt,
før oss stadig dypere inn i dine sannheter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss med ærefrykt å feire disse mysterier, de som den salige Justin forsvarte mot hedningenes hån. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

1 Kor 2,2

Jeg besluttet at så lenge jeg var blant dere, skulle min eneste tanke være Jesus Kristus, spikret til korset. (I påsketiden: Halleluja.)

Slutningsbønn

Herre, du som har styrket oss med brød fra himmelen: Hjelp oss å ta lærdom av den salige martyr Justin, så vi takker deg for dine gaver alle våre levedager. Ved Kristus, vår Herre.