Den hellige Paulinus av Nola (22. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Paulinus av Nola

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Allmektige Gud, i den salige biskop Paulinus gav du din Kirke et lysende forbilde på kjærlighet til fattigdom og iver for sjelenes frelse. Vær nådig og unn oss som minnes hans verk, å etterleve hans kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige biskop Paulinus av Nola som var født i Bordeaux, som hadde fått en høy romersk utdannelse og var trådt inn i det romerske embetsvesen, lot seg presse av folket til å bli prest, og i år 411 ble han biskop. La oss be om nåde til å gi opp vår eietrang og ofre oss for de fattige og krigsrammede slik han gjorde:

L: For alle som strever med eget kall,
om nåde til å gå Guds veier med frimodighet.

L: Om nåde og forstand til å se nøden i verden,
og til å gjøre det som er rett for de nødlidende.

L: For alle sivile som rammes av krig og herjing.

L: Om fromhet og skjønnhet i uttrykksformen
hos dem som er gitt oppdrag i Kirken hos oss.

Gode Gud, himmelske Far,
du som kalte den hellige Paulinus til tjeneste,
gi oss å følge ditt kall slik du vil.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.