Den hellige Peter Chanel (28. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Peter Chanel

Prest og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – i påsketiden, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer.

Kirkebønn

Sterke Gud, gjennom den salige Peter Chanels martyrdød bragte du troen til Stillehavsøyene. Hjelp oss i denne påskeglede å feire mysteriet om Kristi død og oppstandelse slik at vi kan vitne om det nye liv. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Maristmisjonæren, den hellige Peter Chanel, ble drept på Stillehavsøya Futuna – litt nordvest for Fijiøyene, øst for Australia – i 1841 etter at hans misjonsiver og tilpasningsdyktighet hadde ført til at kongens sønn omvendte seg. La oss be:

L: For våre medkristne på Stillehavets mange øyer,
om glede i Kristus, til velsignelse for hele Kirken.

L: For nordmenn som besøker Stillehavsøyene,
at de også må søke troens fellesskap i Kirken der.

L: Om økonomisk, vitenskaplig, kulturelt og politisk
fellesskap i hele verden, til beste for de lidende.

L: For den hellige Peter Chanels medbrødre i vårt land
og ellers i verden, spesielt under fjerne himmelstrøk.

Himmelske Far,
du som lot den hellige Peter få ære deg
først i rekken av martyrer fra Stillehavet,
fyll oss med iver i troen og troskap mot deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.