Den hellige Pio av Pietrelcina (23. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Pio av Pietrelcina

Prest

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Messens tekster

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du gav den hellige prest Pio den enestående nåde å bli delaktig i din Sønns kors, og gjennom hans tjeneste fornyet du det vidunderlige ved din barmhjertighet. Gi oss på hans forbønn, ved uopphørlig å forene oss med Kristi lidelser, lykkelig å nå frem til oppstandelsens herlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den 23. september 1968 døde den hellige pater Pio som Gud på en helt spesiell måte hadde brukt i sin kjærlighet til menneskene. La oss be:

L: Om klokskap og bistand fra Den Hellige Ånd
når det i Kirken tales om mennesker med overnaturlige evner.

L: Om hjelp til å omsette Guds gode gaver
til hjelp for fattige og trengende.

L: Om sindighet og bevarelse av den sanne tro
for alle som blir vitner til mirakuløse hendelser.

L: Om gode skriftefedre og andre sjelesørgere.

Herre Gud, himmelske Far,
du som kom dine barn i møte gjennom den hellige pater Pio,
gi at vi alltid må ta vår tilflukt til din nåde og barmhjertighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.