Den hellige Pius V (30. april)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Pius V

Pave

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Allmektige Gud, i ditt forsyn lot du den salige pave Pius stå frem for å verne Kirkens tro og fornye den liturgiske bønn. Gi oss på hans forbønn å ta del i dine mysterier med levende tro og med en kjærlighet som bærer frukt. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag den hellige Pius, den store og energiske reformpave i tiden etter Tridentinerkonsilet. La oss be Gud at han ved sin Ånd alltid leder Kirken til fornyelse etter sin vilje:

L: For pave Frans og hans medarbeidere i Den romerske kurie,
at de må være Evangeliets og Kirkens tro tjenere.

L: For alle med statlig makt og myndighet,
at de må respektere Kirkens uavhengighet fra staten
og selv være tro mot Guds oppdrag til statsmakten.

L: For dem som lider fordi det står dårlig til i Kirken,
at de må se Guds helbredende kraft og fatte mot.

L: For det liturgiske og kateketiske virke
i vår menighet (vårt fellesskap),
at den universelle Kirkes arvegods
må bli Gud til ære og oss til velsignelse.

Allmektige, evige Gud,
du som fornyet din Kirke under den hellige pave Pius,
samle ditt utvalgte folk til ett i Jesus Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.