Den hellige Pius X (21. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Pius X

Pave

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du gav den hellige pave Pius visdom og apostolisk kraft til å forsvare den katolske tro og fornye alt i Kristus. Unn oss i nåde å følge hans lære og forbilde og vinne frem til den evige lønn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Ved sitt dekret (Sacrosancta Tridentina Synodus) fra 1907 om hyppig mottakelse av kommunionen bidro den hellige pave Pius sterkt til å fornye det eukaristiske liv i hele Kirken. La oss be om nåde til rett bruk av arven fra ham:

L: Om at bestrebelsene for å hevde
den sanne lære og den foreskrevne disiplin i Kirken
må drives frem av Guds kjærlighet til menneskene.

L: At troens liv og det sakramentale liv i Kirken
må forvandle det borgerlige samfunn fra innsiden.

L: At de som har ledende oppgaver i Kirken
alltid personlig må vise omsorg for den enkelte sjel.

L: Om inspirasjon og fornyelse i fellesskapet med Roma.

Himmelske Far, hellige Gud,
du som kommer til oss når vi feirer gudstjeneste,
gi oss å søke og tjene deg gjennom din Kirke.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til våre offergaver. Gi at vi, som feirer minnet om den hellige pave Pius, mottar disse guddommelige mysterier med oppriktig hengivenhet og levende tro. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, vi minnes den hellige pave Pius, og vi ber deg: La den kraft vi har mottatt ved ditt bord, gjøre oss sterke i troen og forene oss i din kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.