Den hellige Robert Bellarmin (17. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Robert Bellarmin

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du utrustet den salige biskop Robert med stor lærdom og åndskraft til vern for din Kirkes tro. Gi ditt folk på hans forbønn alltid å glede seg over troen i hele dens fylde. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kirkelæreren og jesuitten, den hellige Robert Bellarmin gjorde i Roma i tiden etter reformasjonen mye for den høyere kirkelige utdannelse og for arbeidet i kongregasjonene. La oss be:

L: For dem som arbeider i Den romerske kurie
og ellers i den kirkelige administrasjon,
at de må etterstrebe sannhet og kjærlighet.

L: For forskere, lærere, studenter og andre
som virker ved kirkelige universiteter og høyskoler.

L: Om at det vitenskapelige arbeid i Kirken
må bli dem til nytte og hjelp
som lider åndelig eller legemlig.

L: For prestestudenter og andre fra vårt land
som nå søker utdannelse i utlandet.

Allmektige, evige Gud,
gjennom den hellige Robert Bellarmin
gav du din Kirkes tjenere større kjennskap til deg.
Gi oss alltid av hele vårt hjerte å søke deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.