Den hellige Scholastica (10. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Scholastica

Jomfru

Messens tekster

Fellesmesser for hellige jomfruer, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til oss som minnes den salige jomfru Scholastica. Gi oss å elske og tjene deg av et rent hjerte, slik hun gjorde, så vi evig får eie din kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dag minnes vi den hellige jomfru Scholastica, søster til den hellige Benedikt. La oss be om gode forhold mellom søsken:

L: For ordenssøstrene og ordensbrødrene,
om et godt og utbytterikt åndelig fellesskap.

L: For forholdet mellom kvinner og menn,
at det må være preget av respekt og gjensidighet.

L: For alle familier som lider under konflikter,
om hjelp på forbønn av den hellige Scholastica.

L: Om et dypt åndelig og menneskelig fellesskap
hos oss i vår menighet (i vår kommunitet).

Himmelske Far,
i din Sønn Jesus Kristus
har du gjort oss til søstre og brødre.
Gi oss å leve som gode søsken.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.