Den hellige Sixtus II, pave, og hans ledsagere (7. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Sixtus II, pave, og hans ledsagere

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som gav den salige Sixtus og hans ledsagere kraft til å forkynne ditt ord og vitne om Jesus inntil døden, gjør oss ved Den Hellige Ånd til lydhøre disipler og modige bekjennere av vår tro. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hl. pave Sixtus fikk sammen med noen diakoner den 6. august 258 oppleve hvordan keiser Valerians plutselige kristendomsforfølgelse gjorde veien fra gudstjeneste til halshugging meget kort. La oss be:

L: For pave Frans og alle Kirkens diakoner,
at de i medgang og motgang
må vise seg som Kirkens sanne tjenere.

L: For verdens statsledere og andre makthavere,
at de må opptre rettferdig og ikke bruke sin makt vilkårlig.

L: For alle som trenger Kirkens diakonale bistand.

L: For Kirken hos oss og i Roma.

Rettferdige og barmhjertige Gud,
du gav den hellige pave Sixtus og hans ledsagere
nåde til å gå den korte vei fra liturgi til martyrium.
Se i nåde til Kirkens tjenere i våre dager.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.