Den hellige Sylvester I (31. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Sylvester I

Pave

Siden denne messen faller i juleoktaven kan normalt kun kollektbønnen brukes, og ingen egen messe feires annet enn den for 31. desember

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du Herre over tid og evighet, lytt til den salige pave Sylvesters forbønn og vær ditt folk til hjelp. Led du oss i dette forgjengelige liv, og skjenk oss den evige glede hos deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den 31. desember 335 døde den hellige pave Sylvester som både kunne se tilbake på forfølgelsene av de kristne og frem i en tid med fred og forsonlighet mellom Kirke og stat. La oss vende oss til Herren med bønn om rett innsikt om det som ligger bak oss og foran oss:

L: Om bot og omvendelse fra gjort synd,
og om ny innsats for Guds rike.

L: Om takk og lovprisning for alle Guds gode gaver,
og fortsatt bønn og håp om en bedre verden.

L: Om at Gud må ihukomme de lidende og fri dem ut.

L: For nyttårsfeiringen på dette sted.

Himmelske Far,
deg tilhører tiden og evigheten.
Gi oss å legge oss selv og alt vårt
helt i dine hender.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.