Den hellige Thorlákr (20. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Thorlákr

Biskop, Islands vernehelgen

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du satte den salige Thorlákr, din bekjenner og biskop, til å tjene ditt folk og hjelpe det frem til din evige frelse. Vi ber deg: La ham som på jorden lærte oss veien til livet, være vår talsmann hos deg i himmelen. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Abbeden og senere biskopen av Skálholt på Island, den hellige Thorlákr, arbeidet for å fremme den kristne og kirkelige disiplin. La oss be om at arbeidet ennå må fortsette på en god måte:

L: For biskoper og andre med lederposisjoner i Kirken,
at de må være seg sitt ansvar innfor Gud bevisst
– for troens og kristenlivets utvikling.

L: For folket, regjeringen og presidenten i Island,
at de gjennom gudsfrykt og arbeid må bli velsignet.

L: For dem som lider
fordi de ikke har lykkes i å leve på kristent vis,
at de må finne trøst og hjelp i Kirkens sjelesorg.

L: For Reykjavik bispedømme og for biskop N.,
at de på en god måte må bære videre
arven fra den hellige biskop Thorlákr.

Himmelske Far,
du som lot din Kirke slå rot her i nord,
vi ber deg på den hellige Thorlákrs forbønn
fortsatt føre oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.