Den hellige pave Johannes Paul II (22. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige pave Johannes Paul II

Pave

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper

Kirkebønn

Gud, du som er rik på barmhjertighet, ville at den salige Johannes Paul som pave skulle stå i spissen for hele din Kirke. Vi ber deg gi at vi som er lært opp under ham, tillitsfullt må åpne våre hjerter for den frelsende nåde fra Kristus, menneskets eneste frelser. Han som…

Lesning

Jes 52,7-10
Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud.

Hvor fagre er deres føtter som kommer løpende over fjell og bringer gledesbud, som melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» Hør, dine vaktmenn roper høyt, de jubler alle sammen. Like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion.

Bryt ut i samstemmig jubel, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne. Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud.

Responsoriesalme

Sal 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Omkved: Forkynn hans under for alle folk

Evangelievers

Joh 10, 14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 21,15-17
Vokt mine lam. Vær hyrde for mine får.

Engang Jesus viste seg for disiplene og holdt måltid med dem, sa han til Simon Peter: «Simon, Johannes’ sønn, holder du mer av meg enn disse andre?»

Han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.»

Jesus sier da: «Vokt mine lam.»

Men så igjen, annen gang, spør han: «Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær?»

Og han svarer: «Ja, Herre, du vet at jeg holder av deg.»

Jesus sier: «Vær hyrde for mine får.»

Og for tredje gang spør han: «Simon, Johannes’ sønn, holder du av meg?»

Da utbrøt Peter, bedrøvet over at Jesus tre ganger kunne spørre om han hadde ham kjær: «Herre, du vet alt; så vet du også at jeg holder av deg.»

Jesus sier: «Så vokt mine får.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den 22. oktober 1978 ble Karol Wojtyłas pontifikat som pave Johannes Paul II høytidelig innledet på Petersplassen i Roma. La oss idet vi minnes denne store og hellige pave, vende oss til Gud i bønn:

L: For pave Frans som nå besitter Peters stol i Roma,
om det samme engasjement for Evangeliets sak i verden
som den hellige Johannes Paul viste som pave fra 1978 til 2005.

L: For alle med statlig makt og myndighet,
at de også må verne og støtte den enkelte persons
verdighet og plass i samfunn, Kirke og familie.

L: Om at folk og enkeltindivider
i møte med paven og Den katolske kirke
må bli løftet opp og fatte håp for fremtiden.

L: For Kirken i vårt land
som i 1989 fikk glede seg over
at den hellige pave Johannes Paul kom hit på pastoralbesøk.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget pave Johannes Paul da han ledet Kirken,
skjenk også oss din velsignelse på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.