Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet (21. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet

Messens tekster

Kirkebønn

Herre, se i nåde til oss som i dag feirer minnet om den hellige Jomfru Maria og alt hva du har virket i henne til vår frelse. Gi oss på hennes forbønn å få del i fylden av din nåde. Ved vår Herre …

Lesning

Sak 2,14-17

Fryd og gled deg, Sions datter! For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, lyder ordet fra Herren. Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren. De skal bli mitt eget folk. Jeg vil bo hos deg. Da skal du sanne at Herren, Allhærs Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda i eie som sin arvelodd på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for Herren, hver levende skapning! For han har brutt opp fra sin hellige bolig.

Responsoriesalme

Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Omkved: Store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn.

Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser.

For han har sett til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som gikk med hovmodstanker,

og støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av sin tjener Israel så han kom i hu sitt løfte til våre fedre og viste miskunn mot Abraham og hans ætt - til evig tid.

Halleluja

Luk 11,28

Halleluja. Salig er den som hører Guds ord
og retter seg etter det. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,46–50

På den tid var Jesus i ferd med å tale til mengden, da hans mor og hans brødre møtte opp utenfor og forsøkte å få ham i tale. Det var da en som sa det til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og ber om å få tale med deg.» Men Jesus svarte ham som bragte budet: «Hvem er vel min mor, og hvem er vel mine brødre?» Og han viste med hånden hen på sine disipler, og sa: «Dette er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, den er min bror og min søster og min mor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dag på vigselsdagen for «den nye Maria-kirke» ved templet i Jerusalem, den som ble innviet i år 543, minnes vi i samsvar med gammel tradisjon Jomfru Marias vielse til Herren fra fødselen av. La oss be om hellighet:

L: For alle pilegrimer som drar til Jerusalem,
at de gjennom Herrens mor må bli ført til Sønnen
og til et liv i tjeneste for ham.

L: For dem som står for den offentlige barneoppdragelse,
at de må la seg inspirere av Marias hellighet.

L: For all lidelse som følge av strid mellom kristne
om helligdommene i Det hellige land,
at møtet med Maria må føre til forsoning i Kristus.

L: For de nyfødte piker hos oss,
at deres helligelse gjennom dåpens bad
må gi dem å ligne Jomfru Maria i hellighet.

Allmektige Gud, himmelske Far,
fra unnfangelsen helliget du Maria til å bli Frelserens mor
og også etter fødselen holdt du din hånd over henne.
Gi oss nåde til å følge ditt kall.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.