Den store hvite flokk, å se (LH646)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: H.A. Brorson 1765    Melodi: Folketone fra Heddal
Den store hvite flokk, å se

1Den store, hvite flokk, å se / som tusen berge full av sne / med skog omkring / av palmesving, / for tronen, - hvem er de? / Det er den helteskare som / av hin den store trengsel kom / og har seg todd i Lammets blod / til himlens helligdom. / Der holder de nu kirkegang / med uopphørlig jubelklang / i høye kor, / hvor Gud han bor / blant alle englers sang.

2Her gikk de under stor forakt, / men se dem nu i deres prakt / for tronen stå / med kroner på / i himlens prestedrakt! / Sant er det, i så mangen nød / en tårestrøm på kinnen fløt, / men Gud har dem / straks de kom hjem, / avtørret på sitt skjød. / Nu holder de / og har til best / hos ham en evig løvsalsfest, / og Lammet selv / ved livets elv / er både vert og gjest.

3Til lykke, kjempesamling, ja, / o tusenfold til lykke da, / at du var her / så tro især / og slapp så vel herfra! / Du har foraktet verdens trøst, / så lev nu evig vel, og høst / hva du har sådd / med sukk og gråt, / blant tusen englers lyst! / Oppløft din røst, / slå palmetakt, / og syng av himmelsk kraft og makt: / Pris være deg / evindelig, / vår Gud og Lammet, sagt!