Den tro som Jesus favner (LH436)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: H.A. Brorson 1735    Melodi: 1500-t / Hamburg 1598
Den tro som Jesus favner

1Den tro som Jesus favner / og hjertet rense kan, / den tro hvormed man havner / i himlens frydeland, / den tro er sterk og må / all verden undertrede, / i sorger og i glede / sin prøve kunne stå.

2En kristen bærer sverdet / og ut i striden går, / mot Satan uforferdet / i Herrens rustning står. / Det gjelder liv og død, / han stride må og vinne, / så sant som han vil finne / sin fred i Jesu skjød.

3O du min lyst og ære, / min Gud og Frelser søt, / din vil jeg evig være, / det gjelde liv og død! / La komme hva der vil, / jeg vil det overstride, / og intet annet vite, / enn høre Jesus til!