Det kimer nu til julefest (LH384)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: N.F.S. Grundtvig 1817    Melodi: C.C.N. Balle 1850
Det kimer nu til julefest

1Det kimer nu til julefest, / det kimer for den høye gjest / som steg til lave hytter ned / med nyårsgaver : fryd og fred.

2O, kommer med til Davids by, / hvor engler sjunger under sky! / O, ganger med på marken ut, / hvor hyrder hører nytt fra Gud!

3Se hist i lysets kledebon / blant hyttebarn en himmelånd! / Hør Paradisets nattergal / slå jubelslag i gråtens dal!

4Hvor Rakel gråt for sine små, / det klinger nu som orgler gå: / Vær glad i Gud og gråt ei så! / De døde skal igjen oppstå!

5Hvor David gikk i ungdoms år / som salvet drott og voktet får, / der åpenbares hyrder nu / hva Herren David skjøt ihu!

6Hva dunkelt fra hans harpe klang, / forklares nu i englesang, / Hva David kun i ånden så, / skal nu for verdens øyne stå.

7Ved nattetid i hyrdelag / forkynner engler Herrens dag! / I Betlehem, i Davids by, / gjør nådesolen morgengry.

8Så la oss gå med rørte sinn / som hyrdene til barnet inn, / med gledestårer takke Gud / for miskunnhet og nådebud!

9Velan min sjel, så vær nu glad, / og hold din jul i Davids stad! / Ja, pris din Gud i allen stund / med liflig sang av hjertens grunn!

10Ja, fryd deg, mark, sjung høyt du skog! / I muldet går nu Herrens plog, / og selv han legger sæd i jord / til himmelbrød på alterbord!

11O sjung dog, hver som stamme kan! / Nu tentes lys i skyggers land, / og rett som midnattshanen gol / blev Jakobs stjerne til en sol!

12Nu kom han, patriarkers håp, / med nyårsvers og himmeldåp! / Og barnet tyder nu i vang / hva David dunkelt så og sang!

13Kom Jesus, vær vår hyttegjest! / Hold selv i oss din julefest! / Da skal med Davidsharpens klang / deg takke høyt vår nyårssang.