Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn (AH108)