Du lysets giver som med prakt (LH683)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Lucis largitor splendide, tilskrevet Hilarius av Poitiers 300-t / Jørgen H.H. Brochmann / LR 1920    Melodi: Gregoriansk
Du lysets giver som med prakt


1Du lysets giver, som med prakt / nu kleder alt i lysets drakt / og gir oss dag å virke i når nattens timer er forbi.

2Vær du oss i all gjerning nær / som livet krever av oss her, / gi oss å fly fra synd og ei / forlate dine budords vei!

3Fyll hjertet med din rene lyst, / så seirer vi i kjødets dyst; / vårt legem du bevare som / en Helligåndens helligdom!

4Bønnhør vår sjel som tror på deg, / forsmå vårt hjertes offer ei, / at morgenstundens lys og fred / må følge oss til sol går ned! Amen.