Du tømmermann av Davids ætt (LH601)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Lars Roar Langslet 1993    Melodi: München 1400-t / Joseph Klug 1543
Du tømmermann av Davids ætt

1Du tømmermann av Davids ætt, / av Davids hus og ætt, / hill deg, vår far fra Nasaret! / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!

2Rettsindig var du, from og sterk, / rettsindig, from og sterk. / Gud signet dine henders verk. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!

3Maria nåde fant for Gud, / hun nåde fant for Gud. / Han skjenket deg din himmelbrud. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!

4Gud, Fader vår fra slekt til slekt, / vår Far fra slekt til slekt, / la Sønnen i din varetekt. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!

5I lydighet mot englens ord, / mot englens milde ord, / du voktet barnet og dets mor. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!

6Og alt Guds verk av sang gjenlød, / av frydesang gjenlød. / Da så du Ordet som ble kjød. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!

7Hans brødre sa han at vi var: / vi Jesu brødre var. / Slik ble du òg vår fosterfar. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn,

8så vi kan tro det du har sett – / vår Frelser har du sett, / i Betlehem og Nasaret. / Bær du vår bønn til Ham som er Guds Sønn!