Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper (3)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

3. For biskoper

Inngangsvers

Esek 34,11.23-24

Jeg vil se til mine får, sier Herren,
og jeg vil oppreise en hyrde som skal røkte dem,
og jeg, Herren, vil være deres Gud.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du satte den salige biskop N. til å styre ditt hellige folk. Vi ber deg: Skjenk oss for hans fortjenesters skyld din kjærlighets nåde. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til det offer vi legger på ditt alter på denne fest for den salige N. Gi at det blir oss til soning og deg til ære. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 15,16

Dere valgte ikke meg, sier Herren;
det er jeg som har valgt dere,
og satt dere til å gå ut og bære frukt,
og frukt som varer.

Slutningsbønn

Herre, styrket med de hellige sakramenter ber vi deg ydmykt: Hjelp oss å følge den salige N.'s forbilde, så vi med iver bekjenner det han trodde, og handler etter det han lærte. Ved Kristus, vår Herre.