Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper (4)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

4. For biskoper

Inngangsvers

1 Sam 2,35

Jeg vil oppreise meg en trofast prest; etter det som er i mitt hjerte og i min sjel,
skal han handle, sier Herren.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du fylte den salige biskop N. med din kjærlighet. Du skjenket ham den tro som overvinner verden, og opptok ham i skaren av dine hellige biskoper. Gjør oss på hans forbønn utholdende i tro og kjærlighet, og gi oss del i den herlighet han nå eier. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver, som vi bringer deg på festen for den salige biskop N. Gi oss ved dem din kjærlige hjelp som vi tillitsfullt håper på. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv,
og det i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, næret med Kristi dyre legeme og blod ber vi deg: Gi at det offer vi her har feiret, blir fullbyrdet i vår evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.