Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer (10)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

10. For misjonærer

Inngangsvers

Dette er de hellige Guds venner som vant ære ved å forkynne den guddommelige sannhet. Kirkebønn Evige Gud, ved den salige (biskop) N. kalte du de folk som ikke trodde, fra mørket til sannhetens lys. Gi oss på hans forbønn å være faste i troen og utholdende i håpet. Ved vår Herre…

Eller:
Allmektige, evige Gud, du fyller oss med glede ved minnet om den salige N. Hjelp oss å leve slik at vi i ord og gjerning vitner om den tro han utrettelig forkynte. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, se til de offergaver vi bærer frem for deg på festen for den salige N. Hjelp oss som minnes Herrens lidelse, å virkeliggjøre i vårt liv det vi feirer i de hellige mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Esek 34,15

Jeg vil selv gi min hjord føde
og selv la den hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Gjelder bare for en martyr; ellers: se slutningsbønner i de andre Fellesmesser for Kirkens hyrder – for misjonærer

Herre, styrk dine tjeneres tro ved kraften i dette sakrament, så de i ord og handling kan bekjenne den sannhet som den salige N. viet sitt liv og bekreftet med sin død. Ved Kristus, vår Herre.