Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer (11)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

11. For misjonærer

Inngangsvers

Jes 52, 7

Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bringer godt budskap, som forkynner frelse.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved den salige N.'s forkynnelse og flittige aposteltjeneste utbredte du din Kirke til nye land. Gi på hans forbønn at den uten opphør vokser i tro og hellighet. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, lytt til våre bønner, og fri oss fra all skyld. La din nåde virke i oss, og rens oss ved det mysterium vi her feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 15,4-5

Gå ut og forkynn Evangeliet for all verden.
Jeg er med dere alle dager, sier Herren.

Eller:

Mark 16,15; Matt 28,20

Bli i meg, som jeg i dere, sier Herren.
Den som blir i meg, som jeg i ham,
han bærer frukt i mengde.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, la det sakrament vi har mottatt, nære i oss den tro som apostlene forkynte og den salige N. våket over med omsorg og kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.