Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer (12)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

12. For misjonærer

Inngangsvers

Sal 96 (95), 3-4

Forkynn for hedninger hans ære, hans under blant alle folk;
for stor er Herren og høylovet.

Kirkebønn

Evige Gud, i din miskunn gjorde du den salige N. til en forkynner av budskapet om Kristi kjærlighet. La oss på hans forbønn vokse i kunnskap om deg, og gi oss trofast å vandre for ditt åsyn og bære frukt i all god gjerning. Ved vår Herre…

Eller (for martyrer):
Allmektige Gud, de hellige martyrer N. og N. gav sitt liv for Evangeliet og vant den evige herlighet. Gi oss deres tros kraft og deres kjærlighets mot. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, send din velsignelse ned over disse gaver som vi bærer frem for deg til minne om den salige N. Gi at vi som mottar disse sakramenter, blir fri fra all skyld og får være med i det himmelske måltid. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Kfr. Luk 10,1.9

Herren sendte disiplene ut til hver by og hvert sted for å si:
Guds rike står for døren.

Slutningsbønn

Herre, la dine hellige gaver gi oss nytt liv. Hjelp oss som med glede feirer den salige N., å følge i hans fotspor som dine vitner. Ved Kristus, vår Herre.