Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper (1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

1. For paver eller for biskoper

Inngangsvers

Herren valgte ham til sin yppersteprest, åpnet sine skatter for ham og gjorde ham rik på velsignelse.

Kirkebønn

For paver:

Allmektige, evige Gud, du satte den salige N. til å styre ditt folk og tjene det i ord og gjerning. Vern på hans forbønn din Kirkes hyrder og den hjord som er dem betrodd, og led dem på den evige frelses vei. Ved vår Herre…

Eller:

For biskoper:

Allmektige Gud, i den salige N. gav du din Kirke et forbilde på en god hyrde. Gi oss nådig på hans forbønn å komme dit hvor du er hyrde til evig tid. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg vårt lovoffer og minnes dine hellige.
Fri oss på deres forbønn fra alt ondt nå og i all fremtid.
Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Kfr. Joh 10,11

Den gode hyrde setter sitt liv inn for sine får.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, la det sakrament vi har mottatt, tenne i oss den samme kjærlighet som fylte den salige N. med brennende iver etter å ofre seg for din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.