Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere (5)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

5. For sjelesørgere

Inngangsvers

Luk 4,18

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg.
Han har sendt meg med gledesbud til de fattige,
og for å lege dem som har et sønderbrutt hjerte.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som er de troendes lys og sjelenes hyrde, du gav Kirken den salige (biskop) N., forat han skulle røkte din hjord ved sitt ord og lede den ved sitt forbilde. Gi oss på hans forbønn å bevare den tro han forkynte, og følge den vei han viste ved sin gjerning. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, de gaver vi bærer frem på festen for din hellige N., vitner om din makt og storhet. La oss gjennom disse gaver motta fruktene av din frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, du skjenket den evige glede til den salige N., som trofast tjente din Kirke. Før oss ved dette sakrament til den samme kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Eller:
Allmektige Gud, hjelp oss som er blitt næret med dette hellige måltid, å følge den salige N.'s forbilde ved å tjene deg trofast og vokse i en kjærlighet som aldri går trett. Ved Kristus, vår Herre.