Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere (7)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

7. For sjelesørgere

Inngangsvers

Sal 132(131), 9

La dine prester kle seg i rettferd og dine fromme rope med fryd.

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi bønnfaller deg: Gjør oss på forbønn av dine hellige N. og N. rike på Åndens gaver, og styr våre dager i din fred. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi frembærer på ditt alter for å minnes de salige N. og N. La feiringen av dette mysterium som bragte dem evig herlighet, bli til forlatelse for våre synder. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 24,46-47

Lykkelig den tjener som finnes i arbeid når husbonden kommer. Sannelig sier jeg dere: Ham vil husbonden la råde over alt han eier.

Eller:

Luk 12,42

Dette er den tro og kloke forvalter
som husbonden vil sette over hele sitt husfolk,
så folkene får maten i rett tid.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la dette hellige måltid bringe styrke og nye krefter til alle som har feiret de salige N. og N. Hjelp oss å bevare troens nåde og vandre på frelsens vei, som dine hyrder har vist oss. Ved Kristus, vår Herre.