Fellesmesser for hellige jomfruer (2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Inngangsvers

La oss glede oss og juble,
for Herren elsket og æret denne hellige jomfru.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du overøste den hellige jomfru N. med dine gaver. Gi at vi tar hennes liv i renhet som forbilde her på jorden, så vi sammen med henne får del i den evige glede. Ved vår Herre…

Eller (for en jomfru som var grunnlegger av et ordenssamfunn):
Herre, vår Gud, la Kristi trofaste brud, den hellige jomfru N. vekke i oss den samme kjærlighets ild som den hun tente i sine medsøstre, din Kirke til evig ære. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Allerede i Johannes' åpenbaring blir jomfruene løftet frem som bilde på dem som har vært absolutt tro mot Kristus. La oss når vi nå minnes den salige jomfru N., be om å få visdom og styrke til å ta vare på troskapen mot Kristus:

L: For våre søstre og brødre rundt om i verden
som strever med å bevare sin kristne tro ubesudlet,
at de ved den salige N.s forbilde og på hennes forbønn
må forbli trofaste i deres forsett.

L: For våre verdslige maktutøvere og opinionspåvirkere,
at de må støtte et sunt og riktig forhold til familie, seksualitet og troskap,
og at de må verdsette noens totale vielse til Kristus.

L: For folk som føler seg ensomme og forlatte,
at livet må få god mening og bli rikt
når de minnes den salige N.

L: For dem som ved vigsel har gått inn i den særskilte jomfrustand,
at de må finne en rett plass i det kirkelige fellesskap.

Himmelske Far,
du gav den salige N. nåde til å holde fast ved sitt jomfruelige liv.
Se til oss og gi oss å følge i hennes gode fotspor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi tar imot frukten av det offer vi her vier til deg. Fri oss fra det som binder oss til det jordiske, så vi med den salige N. som forbilde, lever det nye liv som du skjenker. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 25,4-6

De fem kloke jomfruer tok lampene og kanner med olje.
Midt på natten hørtes et rop:
Brudgommen kommer! Gå ham imøte!

Slutningsbønn

Herre, la din enbårne Sønns legeme og blod dra oss bort fra alt som forgår, så vi etter den salige N.'s forbilde kan vokse i kjærlighet til deg og i himmelen få glede oss ved ditt åsyn. Ved Kristus, vår Herre.