Fellesmesser for hellige jomfruer (3)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Inngangsvers

Kom, du Kristi brud,
ta imot kronen som Herren har gjort rede til deg for evig tid.

Kirkebønn

Evige Gud, du som har sagt at du bor i de rene av hjertet, gjør oss på forbønn av den hellige jomfru N. til en verdig bolig for deg. Ved vår Herre…

Eller:
Herre, vi minnes den salige N.'s rene og hellige liv og ber deg: Hør våre bønner, så vi blir i din kjærlighet og vokser i den inntil døden. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Allerede i Johannes' åpenbaring blir jomfruene løftet frem som bilde på dem som har vært absolutt tro mot Kristus. La oss når vi nå minnes den salige jomfru N., be om å få visdom og styrke til å ta vare på troskapen mot Kristus:

L: For våre søstre og brødre rundt om i verden
som strever med å bevare sin kristne tro ubesudlet,
at de ved den salige N.s forbilde og på hennes forbønn
må forbli trofaste i deres forsett.

L: For våre verdslige maktutøvere og opinionspåvirkere,
at de må støtte et sunt og riktig forhold til familie, seksualitet og troskap,
og at de må verdsette noens totale vielse til Kristus.

L: For folk som føler seg ensomme og forlatte,
at livet må få god mening og bli rikt
når de minnes den salige N.

L: For dem som ved vigsel har gått inn i den særskilte jomfrustand,
at de må finne en rett plass i det kirkelige fellesskap.

Himmelske Far,
du gav den salige N. nåde til å holde fast ved sitt jomfruelige liv.
Se til oss og gi oss å følge i hennes gode fotspor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot den ydmyke tjeneste vi bringer deg til minne om den salige N. La dette rene offer fylle oss med en brennende kjærlighet til deg. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Kfr. Luk 10,42

Den kloke jomfru har valgt den beste del,
som ikke skal tas fra henne.

Slutningsbønn

Herre, med brød fra himmelen har du mettet oss som i glede minnes den salige N. Vi ber deg ydmykt: Forlat oss våre synder, gi legemet helse, og sjelen din nåde og evige herlighet. Ved Kristus, vår Herre.