Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

9. For dem som øvet barmhjertighetsgjeminger

Inngangsvers

Matt 25, 34.36.40

Kom, dere som min Far har velsignet, sier Herren. Jeg var syk, og dere kom for å se til meg. Det skal dere vite: Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg.

Kirkebønn

Evige Gud, du har lært din Kirke at alle dine bud sammenfattes i kjærligheten til deg og til vår neste. Gi at vi, lik den salige N., viser barmhjertighet mot våre medmennesker, og kan telles med blant dem du vil velsigne i ditt rike. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:

L: At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige (salige) N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn.

L: At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn.

L: For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige (salige) N.).

L: Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot våre gaver i dette offer som vi feirer til minne om din Sønns uendelige kjærlighet. Styrk oss ved dine helliges forbilde, så vi tjener deg og vår neste. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 15,13

Ingen har større kjærlighet
enn den som gir sitt liv for sine venner.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 13,35

For alle skal det være tegnet på at dere er mine disipler:
At dere har kjærlighet til hverandre, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, hjelp oss som du har styrket med de hellige mysterier, å følge den salige N.'s forbilde. Han/hun levet for deg i usvikelig troskap og tjente ditt folk med utrettelig barmhjertighet. Ved Kristus, vår Herre.

Eller:
Herre, du som har latt oss smake frelsens sakrament, bønnhør oss i din godhet: Hjelp oss å etterleve den hellige N.'s nestekjærlighet, så vi får arve det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.