Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For hellige kvinner (11)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

11. For hellige kvinner

Inngangsvers

Kfr. Ordsp 31,30.28

En kvinne som frykter Herren, hun skal prises.
Hennes sønner priser henne lykkelig,
hennes mann roser henne.

Kirkebønn

Allmektige Gud, hvert år gleder du oss med festen for den salige N. Gi at vi som hedrer hennes minne, også følger henne i et godt og gudfryktig liv. Ved vår Herre…

Eller (for flere):
Allmektige Gud, send oss din hjelp på forbønn av de salige N. og N. Deres liv er et lys som viser oss veien til frelse. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:

L: At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige (salige) N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn.

L: At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn.

L: For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige (salige) N.).

L: Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, til minne om den hellige N. bærer vi frem dette offer for deg, og ber at det må bringe oss tilgivelse og frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 13,45-46

Himlenes rike ligner en kjøpmann
som lette etter vakre perler;
han fant en som var særlig verdifull,
solgte alt han eide, og kjøpte den.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la det guddommelige sakrament vi feirer på festen for den salige N., opplyse og vekke oss, så vi, fylt av en hellig glød, bærer frukt i gode gjerninger. Ved Kristus, vår Herre.