Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For hellige kvinner (12)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

12. For hellige kvinner

Inngangsvers

Kfr. Ordsp 14,1-2

Se den vise kvinne som bygget sitt hus,
som fryktet Herren og vandret på den rette vei.

Kirkebønn

Hellige Gud, du som er de ydmykes stolthet, du opphøyet den salige N. og gjorde henne rik på kjærlighet og tålmod. Hjelp oss på hennes forbønn å bære vårt kors og alltid elske deg. Ved vår Herre…

Eller:
Herre, utøs over oss den kunnskapens og kjærlighetens ånd du gav din tjenerinne N. Hjelp oss å tjene deg med samme iver og oppriktighet, så vi i tro og gjerning lever til din ære. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:

L: At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige (salige) N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn.

L: At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn.

L: For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige (salige) N.).

L: Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til det offer ditt folk feirer til minne om dine hellige. La oss få erfare dets frelsende kraft. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 12,50

Den som gjør min himmelske Fars vilje,
er min bror og min søster og min mor, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la de gaver du har mettet oss med på minnedagen for den salige N., rense oss fra synd og styrke oss med ditt vern. Ved Kristus, vår Herre.