Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner (8)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

8. For munker og nonner

Inngangsvers

Kfr. Sal 24 (23), 5-6

Dette er de hellige
som har mottatt velsignelse fra Herren, miskunn fra Gud, sin Frelser.
Dette er den ætt som søker Herren.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du kalte den salige N. til å søke ditt rike ved å strebe etter fullkommen kjærlighet. Gi at vi på hans/hennes forbønn glade vandrer i din kjærlighet. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:

L: At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige (salige) N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn.

L: At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn.

L: For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige (salige) N.).

L: Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver som vi, dine tjenere, legger på ditt alter til minne om den salige N. Fri oss fra jordiske bånd, så du alene blir vår rikdom. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Sal 34 (33), 9

Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Slutningsbønn

Herre, styrk oss med dette sakrament, så vi kan vokse i din kjærlighet etter den salige N.'s forbilde. Før videre din gjerning i oss, og la den fullendes på Jesu Kristi dag, han som lever og råder fra evighet til evighet.