Fellesmesser for hellige menn og kvinner (2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Inngangsvers

Sal 64 (63),11

Den rettferdige gleder seg i Herren og tar sin tilflukt til ham; de oppriktige av hjertet skal juble.

Kirkebønn

Evige Gud, du alene er hellig, og uten din nåde er ingen god. Hjelp oss på forbønn av den salige N. å leve slik at vi ikke mister den evige herlighet hos deg. Ved vår Herre…

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, se i nåde til dette offer, som vi ydmykt bærer frem til ære for dine hellige. La det rense og helliggjøre oss på sjel og legeme. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 12,26

Dersom noen vil tjene meg, må han følge meg, sier Herren;
og der jeg er, skal også min tjener være.

Slutningsbønn

Herre, på denne fødselsfest for dine hellige har du styrket oss med dette sakrament og gitt oss en forsmak på de evige goder. La oss engang få nyte dem i hele deres fylde. Ved Kristus, vår Herre.