Fellesmesser for hellige menn og kvinner (3)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Inngangsvers

Sal 21 (20), 2-3

Herre, den rettferdige gleder seg over din makt, og høyt fryder han seg ved din frelse.
Det hans hjerte ønsket, har du gitt ham.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du kommer vår svakhet til hjelp med dine helliges forbilde og vern, så vi kan vandre på frelsens vei. Gi at vi som minnes den salige N., følger i hans fotspor og når frem til deg. Ved vår Herre…

Bønn over offergavene

Herre, gi fredens og enhetens gave til dine troende som bærer frem dette offer til minne om den salige N. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 16,24

Den som vil slutte seg til meg,
han må gi avkall på sitt eget,
ta opp sitt kors, og følge meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt på minnedagen for den salige N., helliggjøre vårt sinn og vårt hjerte, så vi får del i din guddommelige natur. Ved Kristus, vår Herre.