Fellesmesser for kirkelærere (1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Inngangsvers

Sir 15,5

Midt i Kirken åpnet Herren hans munn og fylte ham med visdoms og forstands ånd.
Han kledte ham i herlighets skrud.

Eller:

Sal 37 (36), 30-31

Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge sier hva rett er.
Hans Guds lov er i hans hjerte.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du fylte den salige (biskop) N. med din visdoms ånd og gjorde ham til lærer for din Kirke. Gi at hans forkynnelse finner grobunn i våre hjerter, og lytt i miskunn når han taler vår sak hos deg. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vår Herre og mester, Jesus Kristus, kom med det guddommelige budskap om frelse og evig liv, også til velsignelse for oss i dette liv. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. be om nåde til å trenge dypere inn i Jesu budskap:

L: For alle med læreansvar i Kirken,
at de må få innsikt og inspirasjon fra den hellige N.

L: For mennesker med makt og ansvar i stat og samfunn,
at de ikke må stole alene på egen rasjonell innsikt,
men ta til seg og grunne på Jesu budskap
og på Kirkens utlegning av dette.

L: For dem som lider under usikkerhet og tvil,
at den hellige N. må gi hjelp.

L: For oss på dette sted som bekjenner troen,
at bevisstheten om å tilhøre det store troens fellesskap
må bevare oss og føre oss fremover på troens vei.

All miskunns Gud,
du har gitt din Kirke profeter og apostler, evangelister og lærere.
Ta imot våre bønner om troens innsikt på forbønn av den hellige N.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, se i nåde til det offer vi i glede bærer frem for deg til minne om den salige N. Gi at vi av ham lærer å tjene og ære deg av hele vårt hjerte. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Luk 12,42

Dette er den tro og kloke forvalter,
som husbonden vil sette over hele sitt husfolk,
så folkene får maten i rett tid.

Slutningsbønn

Herre, la oss som du styrker med Kristus, livets brød, motta kunnskap av ham som vår lærer og mester, så vi som feirer den salige N., lærer din sannhet å kjenne og lever etter den i kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.